14. 7. 2020  12:12      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště: Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom diplomovej práce bude analýza tradičných a alternatívnych business modelov podnikania v oblasti ubytovacích kapacít a medzinárodného cestovného ruchu. Analyzované budú tak tradičné ako aj netradičné business modely podnikania v oblasti tzv. zdieľanej ekonomiky. Na základe toho budú identifikované negatíva ale aj prínosy plynúce z nových netradičných modelov medzinárodného podnikania v oblasti zdieľanej ekonomiky.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení