Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Digitálne spoločnosti a model zdieľanej ekonomiky v podmienkach medzinárodného podnikania
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce bude analýza tradičných a alternatívnych business modelov podnikania v oblasti ubytovacích kapacít a medzinárodného cestovného ruchu. Analyzované budú tak tradičné ako aj netradičné business modely podnikania v oblasti tzv. zdieľanej ekonomiky. Na základe toho budú identifikované negatíva ale aj prínosy plynúce z nových netradičných modelov medzinárodného podnikania v oblasti zdieľanej ekonomiky.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia