5. 8. 2020  13:22      Hortenzia        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD., Ing. Stanislava Veselovská, PhD., doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Fakulta ekonómie a podnikania
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Bakalárska práca je zameraná podnikateľské subjekty na Slovensku, pričom sa v práci bude analyzovaná trend ich vývoja od roku 2011. Analýza sa bude uskutočňovať cez vybrané ekonomické ukazovatele podnikateľských subjektov. Výsledky práce budú predstavovať návrh opatrení na zlepšenie ich fungovania na Slovensku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení