Aug 5, 2020   12:18 p.m.      Hortenzia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
State of topic:
approved (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD., Ing. Stanislava Veselovská, PhD., doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Institute:
Faculty of Economics and Business
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Bakalárska práca je zameraná podnikateľské subjekty na Slovensku, pričom sa v práci bude analyzovaná trend ich vývoja od roku 2011. Analýza sa bude uskutočňovať cez vybrané ekonomické ukazovatele podnikateľských subjektov. Výsledky práce budú predstavovať návrh opatrení na zlepšenie ich fungovania na Slovensku.

There are no limitations of the topic