16. 7. 2020  14:54      Drahomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Trend vývoja podnikateľských subjektov na Slovensku od roku 2011
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD., Ing. Stanislava Veselovská, PhD., doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Fakulta ekonómie a podnikania
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Bakalárska práca je zameraná podnikateľské subjekty na Slovensku, pričom sa v práci bude analyzovaná trend ich vývoja od roku 2011. Analýza sa bude uskutočňovať cez vybrané ekonomické ukazovatele podnikateľských subjektov. Výsledky práce budú predstavovať návrh opatrení na zlepšenie ich fungovania na Slovensku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia