9. 7. 2020  12:12      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD., Ing. Stanislava Veselovská, PhD., doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Fakulta ekonómie a podnikania
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Anna Rosiarová
Anotácia: Záverečná práca skúma možnosti daňovej optimalizácie v obchodnej spoločnosti v súlade s platnou legislatívou, zameraná na zákon o dani z príjmov. Hlavným zámerom práce je zistiť, aký dopad má daňová optimalizácia na základ dane v obchodnej spoločnosti. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy z daňovej oblasti a je analyzovaná súčasná problematika základu dane z príjmov. V praktickej časti je popísaná konkrétna obchodná spoločnosť s návrhmi modelov na možnosti daňovej optimalizácie a možnosťami definovania primeranej daňovej povinnosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia