Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Daňová optimalizácia: zákonne možnosti zníženia DPPO v obchodnej spoločnosti.
Stav témy:
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Fakulta ekonómie a podnikania
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Anna Rosiarová
Anotácia:
Záverečná práca skúma možnosti daňovej optimalizácie v obchodnej spoločnosti v súlade s platnou legislatívou, zameraná na zákon o dani z príjmov. Hlavným zámerom práce je zistiť, aký dopad má daňová optimalizácia na základ dane v obchodnej spoločnosti. V teoretickej časti sú popísané základné pojmy z daňovej oblasti a je analyzovaná súčasná problematika základu dane z príjmov. V praktickej časti je popísaná konkrétna obchodná spoločnosť s návrhmi modelov na možnosti daňovej optimalizácie a možnosťami definovania primeranej daňovej povinnosti.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia