14. 7. 2020  11:58      Kamil        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Sociálno-psychologické aspekty závislosti na sociálnych sieťach (pohľad zo sekundárneho hľadiska)
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta masmédií
Ústav:
Ústav mediálnych štúdií (FM)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Práca bude mať teoreticko-aplikačný charakter. V teoretickej časti práce odpovieme na otázky ako a prečo vznikol internet, čo sú sociálne siete a načo nám slúžia a prečo vzniká závislosť na sociálnych sieťach. Zameriame sa aj na deskripciu sociálno-psychologických hľadísk súvisiacich s týmto spoločenským problémom. Výskumných cieľom práce je kategorizovať dôvody vzniku závislosti a určiť ich poradie dôležitosti vo vzťahu k cieľovej skupine a ich osobnostným vlastnostiam. Predpokladáme pozitívnu koreláciu istých osobnostných čŕt jedinca s motivačnými tendenciami súvisiacimi so závislosťou na sociálnych sieťach.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MEDK Mediálna komunikácia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.