Aug 12, 2020   5:53 p.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Trh s kryptomenami
State of topic: approved (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Institute:
Institute of Economy - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
V diplomového práci sa budeme zaoberať peniazmi, menami a kryptomenami s ciel'om sledovať vývoj trhu Bitcoinu a ostatných virtuálnych mien. Tento vývoj trhu zobrazíme v grafoch na základe výpočtov zo zozbieraných dát.

There are no limitations of the topic