Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Trh s kryptomenami
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Bc. Simona Magnusová
Anotácia: V diplomového práci sa budeme zaoberať peniazmi, menami a kryptomenami s ciel'om sledovať vývoj trhu Bitcoinu a ostatných virtuálnych mien. Tento vývoj trhu zobrazíme v grafoch na základe výpočtov zo zozbieraných dát.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia