7. 8. 2020  23:48      Štefánia        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Vplyv podnikovej kultúry na pracovnú spokojnosť zamestnancov
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Běh: Bratislava
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Anotace: Organizační kultura uvnitř organizace je zdrojem motivace. Redukuje nejistoty pracovníků, ovlivňuje jejich pracovní spokojenost a emocionální pohodu. Cílem bakalářské práce bude zjistit, které faktory podnikové kultury mají vliv na pracovní spokojenost zaměstnanců a emocionální pohodu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení