20. 9. 2020  16:06      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Běh:
Bratislava
Garantující pracoviště: Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Anotace:
Práca je zameraná na problematiku spokojnosti zamestnancov v jednotlivých spoločnostiach na Slovensku. Autor práce by mal analyzovať, ktore faktory ovplyvňujú spokojnosť zamestnancov najviac v jednotlivých organizáciach a ktoré faktory menej. Cieľom práce je zostavenie preferenčného poradia faktorov, ktoré majú vplyv na spokojnosť zamestnancov v spoločnostiach na Slovensku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení