Aug 5, 2020   7:16 a.m.      Hortenzia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Pracovná spokojnosti zamestnancov v spoločnosti.
State of topic:
approved (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Course: Bratislava
Supervising department: Institute of Management and Marketing - FEP
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Práca je zameraná na problematiku spokojnosti zamestnancov v jednotlivých spoločnostiach na Slovensku. Autor práce by mal analyzovať, ktore faktory ovplyvňujú spokojnosť zamestnancov najviac v jednotlivých organizáciach a ktoré faktory menej. Cieľom práce je zostavenie preferenčného poradia faktorov, ktoré majú vplyv na spokojnosť zamestnancov v spoločnostiach na Slovensku.

There are no limitations of the topic