12. 8. 2020  6:20      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Zámerom diplomovej práce je zhodnotiť a analyzovať podnikateľské prostredie na základe vybraných faktorov okolia podniku, ktoré ovplyvňujú podnikanie na trhu v krajinách Vyšehradskej štvorky Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovensko v súčasnom období a ich vývoj za obdobie minimálne piatich posledných rokov vrátane komparácie podnikateľského prostredia krajín V4. Cieľom práce bude porovnať, ktorá z krajín Vyšehradskej štvorky je príhodnejšia pre podnikanie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení