Aug 7, 2020   5:23 a.m.      Štefánia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
State of topic: approved (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of Management and Marketing - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Annotation: Zámerom diplomovej práce je zhodnotiť a analyzovať podnikateľské prostredie na základe vybraných faktorov okolia podniku, ktoré ovplyvňujú podnikanie na trhu v krajinách Vyšehradskej štvorky Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovensko v súčasnom období a ich vývoj za obdobie minimálne piatich posledných rokov vrátane komparácie podnikateľského prostredia krajín V4. Cieľom práce bude porovnať, ktorá z krajín Vyšehradskej štvorky je príhodnejšia pre podnikanie.

There are no limitations of the topic