16. 7. 2020  14:39      Drahomír        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Komparácia podnikateľského prostredia krajín V4
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Anotácia:
Zámerom diplomovej práce je zhodnotiť a analyzovať podnikateľské prostredie na základe vybraných faktorov okolia podniku, ktoré ovplyvňujú podnikanie na trhu v krajinách Vyšehradskej štvorky Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovensko v súčasnom období a ich vývoj za obdobie minimálne piatich posledných rokov vrátane komparácie podnikateľského prostredia krajín V4. Cieľom práce bude porovnať, ktorá z krajín Vyšehradskej štvorky je príhodnejšia pre podnikanie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia