24. 10. 2020  19:36      Kvetoslava        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
V práci bude uvedena charakteristika managementu bezpečnosti institucí. Následovat bude analýza problémů v oblasti bezpečnosti institucí a měst, které jsou způsobeny vlivem mnoha faktorů. Cílem práce bude charakteristika dalších směrů vývoje dané problematiky ve světě.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení