Oct 2, 2020   1:31 a.m.      Levoslav        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
State of topic: approved (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Supervising department:
Institute of Management and Marketing - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
Annotation:
V práci bude uvedena charakteristika managementu bezpečnosti institucí. Následovat bude analýza problémů v oblasti bezpečnosti institucí a měst, které jsou způsobeny vlivem mnoha faktorů. Cílem práce bude charakteristika dalších směrů vývoje dané problematiky ve světě.

There are no limitations of the topic