Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Manažment kybernetickej bezpečnosti inštitúcií ve světě.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko: Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: V práci bude uvedena charakteristika managementu bezpečnosti institucí. Následovat bude analýza problémů v oblasti bezpečnosti institucí a měst, které jsou způsobeny vlivem mnoha faktorů. Cílem práce bude charakteristika dalších směrů vývoje dané problematiky ve světě.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia