20. 9. 2020  15:58      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ivan Brezina, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav ekonomiky (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Diplomová práca sa venuje problematike hromadnej obsluhy, ktorá vytvára priestor na znižovanie nákladov spoločnosti, ale rovnako predpokladá i nastavenie efektívneho aparátu obsluhy zákazníkov. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť hromadnú obsluhu na základe vstupných parametrov tak, aby bola optimálna. V diplomovej práci sú popísané jednotlivé optimalizačné modely hromadnej obsluhy a na ich základe je vytvorený model hromadnej obsluhy pre konkrétnu praktickú aplikáciu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení