Aug 5, 2020   7:11 a.m.      Hortenzia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
State of topic:
approved (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Business
Institute:
Institute of Economy - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Diplomová práca sa venuje problematike hromadnej obsluhy, ktorá vytvára priestor na znižovanie nákladov spoločnosti, ale rovnako predpokladá i nastavenie efektívneho aparátu obsluhy zákazníkov. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť hromadnú obsluhu na základe vstupných parametrov tak, aby bola optimálna. V diplomovej práci sú popísané jednotlivé optimalizačné modely hromadnej obsluhy a na ich základe je vytvorený model hromadnej obsluhy pre konkrétnu praktickú aplikáciu.

There are no limitations of the topic