Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vyuzitie modelov hromadnej obsluhy v praxi
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ivan Brezina, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Bc. Lucia Chvojková
Anotácia: Diplomová práca sa venuje problematike hromadnej obsluhy, ktorá vytvára priestor na znižovanie nákladov spoločnosti, ale rovnako predpokladá i nastavenie efektívneho aparátu obsluhy zákazníkov. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť hromadnú obsluhu na základe vstupných parametrov tak, aby bola optimálna. V diplomovej práci sú popísané jednotlivé optimalizačné modely hromadnej obsluhy a na ich základe je vytvorený model hromadnej obsluhy pre konkrétnu praktickú aplikáciu.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia