13. 7. 2020  12:12      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Inovácia vybraných produktov neživotného poistenia na Slovenskom poistnom trhu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Bakalárska práca skúma vybrané produkty neživotného poistenia na Slovenskom trhu, a to poistenie nehnuteľnosti fyzických a právnických osôb. V práci sa zaoberá autor aktuálnymi možnosťami poistenia nehnuteľnosti, ktoré poisťovne ponúkajú, ako sa produkty neživotného poistenia vyvíjajú a ako tento druh poistenia je aplikovaný v praxi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia