4. 7. 2020  20:18      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Trestná zodpovednosť obchodných spoločností
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Ústav:
Ústav súkromného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
...

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia