7. 8. 2020  22:28      Štefánia        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ivan Brezina, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav ekonomiky (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Bc. Anna Mesárošová
Anotace: Inovácie prispievajú v značnej miere k zvýšeniu potenciálneho a reálneho produktu krajiny. Okrem toho umožňujú efektívne využívanie výrobných faktorov a zvyšujú prosperitu podnikov. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť stav inovácií vo vybraných krajinách. Cieľ diplomovej práce je naplnený prostredníctvom analýzy a následnej komparácie situácie v oblasti inovácii vo vybraných krajinách.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení