Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv inovácií na podnikateľské prostredie vybraných krajín
Stav témy: schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Bc. Anna Mesárošová
Anotácia:
Inovácie prispievajú v značnej miere k zvýšeniu potenciálneho a reálneho produktu krajiny. Okrem toho umožňujú efektívne využívanie výrobných faktorov a zvyšujú prosperitu podnikov. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť stav inovácií vo vybraných krajinách. Cieľ diplomovej práce je naplnený prostredníctvom analýzy a následnej komparácie situácie v oblasti inovácii vo vybraných krajinách.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia