Aug 5, 2020   6:51 a.m.      Hortenzia        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Economics and Business


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
State of topic:
approved (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Ivan Brezina, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Business
Institute: Institute of Economy - FEP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Boglárka Lendvaiová
Annotation:
Cieľom práce je poskytnúť pohľad na aktuálny stav, vývoj a skúmanie faktorov, ktoré ovplyvňujú nezamestnanosť na území Slovenskej republiky. V práci analyzujeme vývoj nezamestnanosti za posledné roky, ktoré podložíme štatistickými údajmi.

There are no limitations of the topic