20. 9. 2020  15:53      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Riešenie dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Ivan Brezina, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je poskytnúť pohľad na aktuálny stav, vývoj a skúmanie faktorov, ktoré ovplyvňujú nezamestnanosť na území Slovenskej republiky. V práci analyzujeme vývoj nezamestnanosti za posledné roky, ktoré podložíme štatistickými údajmi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia