7. 7. 2020  9:16      Oliver        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Paneurópska vysoká škola


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnosti
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom diplomovej práce bude navrhnutie optimálneho ocenenia výkonov realizovaných medzi podnikmi s povinnosťou aplikácie transferového oceňovania výkonov a zhodnotenie vplyvu aplikácie vybraných metodík transferového oceňovania na výšku dane z príjmov právnických osôb. Prostriedkom na dosiahnutie bude aj analýza platného legislatívneho rámca a postupov pre transferové oceňovanie v Slovenskej republike a porovnanie s postupmi a odporúčaniami Európskej únie a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Výsledkom bude metodický návrh dokumentácie transferového oceňovania vo vybranej spoločnosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení