Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia vo vybranej spoločnosti
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Bc. Veronika Bohúňová
Anotácia:
Cieľom diplomovej práce bude navrhnutie optimálneho ocenenia výkonov realizovaných medzi podnikmi s povinnosťou aplikácie transferového oceňovania výkonov a zhodnotenie vplyvu aplikácie vybraných metodík transferového oceňovania na výšku dane z príjmov právnických osôb. Prostriedkom na dosiahnutie bude aj analýza platného legislatívneho rámca a postupov pre transferové oceňovanie v Slovenskej republike a porovnanie s postupmi a odporúčaniami Európskej únie a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Výsledkom bude metodický návrh dokumentácie transferového oceňovania vo vybranej spoločnosti.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia