2. 7. 2020  10:10      Berta        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav: Ústav ekonomiky (FEP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Nicol Kovácsová
Anotace:
Optimalizácia nákladov vo firme môže prebiehať v rôznych oblastiach. Významné náklady firmy pritom tvoria jej náklady v oblasti logistických procesov. Cieľom práce je optimalizácia nákladov firmy pomocou optimalizácie logistických procesov. V práci sa pritom kladie dôraz na možnosti aplikácie maďarskej metódy pri dopravných úlohách. Výsledkom je optimálna preprava tovarov a služieb a tým zníženie nákladov, ktoré s prepravou súvisia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení