9. 7. 2020  12:32      Lujza        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Optimalizácia logistických procesov pomocou maďarskej metódy
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav ekonomiky - FEP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Nicol Kovácsová
Anotácia:
Optimalizácia nákladov vo firme môže prebiehať v rôznych oblastiach. Významné náklady firmy pritom tvoria jej náklady v oblasti logistických procesov. Cieľom práce je optimalizácia nákladov firmy pomocou optimalizácie logistických procesov. V práci sa pritom kladie dôraz na možnosti aplikácie maďarskej metódy pri dopravných úlohách. Výsledkom je optimálna preprava tovarov a služieb a tým zníženie nákladov, ktoré s prepravou súvisia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia