8. 7. 2020  8:40      Ivan        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Soňa Chovanová Supeková, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav: Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Hlavným cieľom diplomovej práce bude projekt stratégie vybraného podniku na zahraničný trh. Čiastkovým cieľom bude aj návrh komunikačnej stratégie vstupu značky na vybraný trh.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení