5. 7. 2020  21:27      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikania


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Stav témy: schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Hlavným cieľom diplomovej práce bude projekt stratégie vybraného podniku na zahraničný trh. Čiastkovým cieľom bude aj návrh komunikačnej stratégie vstupu značky na vybraný trh.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia