Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Stratégia vstupu na zahraničný trh
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Ústav:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Hlavným cieľom diplomovej práce bude projekt stratégie vybraného podniku na zahraničný trh. Čiastkovým cieľom bude aj návrh komunikačnej stratégie vstupu značky na vybraný trh.

informaceK téme nie sú zadané žiadne obmedzenia