4. 7. 2020  20:06      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Bakalárka práca analyzuje právnu úpravu elektronickej Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Venuje sa tiež porovnaniu s pôvodnou formou a poukazuje na prínosy a nedostatky oboch foriem.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia