12. 8. 2020  8:57      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Stav tématu:
schváleno (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav verejného práva (FP)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Bakalárka práca analyzuje právnu úpravu elektronickej Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Venuje sa tiež porovnaniu s pôvodnou formou a poukazuje na prínosy a nedostatky oboch foriem.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení