13. 7. 2020  14:17      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Bakalárka práca analyzuje právnu úpravu elektronickej Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Venuje sa tiež porovnaniu s pôvodnou formou a poukazuje na prínosy a nedostatky oboch foriem.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia