4. 7. 2020  21:11      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Prvky prezidentskej formy vláfy v ústavnom systéme SR
Stav témy:
schválené (prof. JUDr. Peter Polák, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav verejného práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. JUDr. Boris Balog, PhD.
Anotácia:
Bakalárska práca analyzuje formu vlády SR so zameraním na tie jej prvky, ktoré majú pôvod v prezidentských systémoch a ich pôsobenie na ústavný systém SR.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia