21. 9. 2020  12:28      Matúš        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
Stav tématu: schváleno (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště: Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Anotace: Práca analyzuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, ďalej nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 z 13. mája 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd, ako aj oznámenie Komisie poskytujúce výkladové usmernenia k týmto dvom nariadeniam (2016/C 214/04). V tejto súvislosti poukazuje najmä na relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení