Aug 8, 2020   10:07 p.m.      Oskar        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Úniový systém náhrad a pomoci cestujúcim v leteckej doprave
State of topic:
approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Annotation:
Práca analyzuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, ďalej nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 z 13. mája 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd, ako aj oznámenie Komisie poskytujúce výkladové usmernenia k týmto dvom nariadeniam (2016/C 214/04). V tejto súvislosti poukazuje najmä na relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ.

There are no limitations of the topic