12. 8. 2020  8:17      Darina        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Stav tématu: schváleno (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště:
Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou členstva v EÚ, pričom hlbšie analyzuje proces brexitu, t.j. vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ. V tejto súvislosti poukazuje na práva a povinnosti členského štátu, ktorý oznámil svoje rozhodnutie vystúpiť z Únie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení