Aug 12, 2020   5:44 a.m.      Darina        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
State of topic: approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou členstva v EÚ, pričom hlbšie analyzuje proces brexitu, t.j. vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ. V tejto súvislosti poukazuje na práva a povinnosti členského štátu, ktorý oznámil svoje rozhodnutie vystúpiť z Únie.

There are no limitations of the topic