13. 7. 2020  13:13      Margita        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Práva a povinnosti členského štátu vystupujúceho z EÚ na príklade brexitu
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Anotácia:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou členstva v EÚ, pričom hlbšie analyzuje proces brexitu, t.j. vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ. V tejto súvislosti poukazuje na práva a povinnosti členského štátu, ktorý oznámil svoje rozhodnutie vystúpiť z Únie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia