7. 7. 2020  9:07      Oliver        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Proces pristúpenia štátu do EÚ vo svetle sporu medzi Slovinskom a Chorvátskom
Stav témy: schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko: Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou členstva v EÚ, pričom hlbšie analyzuje podmienky a proces pristúpenia. V tejto súvislosti poukazuje na hraničný spor Slovinska s Chorvátskom, ktorého vyriešenie patrilo medzi politické podmienky pristúpenia Chorvátska k Únii.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia