2. 10. 2020  0:42      Levoslav        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta práva


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
Stav tématu:
schváleno (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantující pracoviště: Ústav medzinárodného a európskeho práva (FP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá súdnou ochranou voči členským štátom zakladajúcou sa na čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V tejto súvislosti analyzuje účel, podmienky a priebeh konania o porušení zmluvnej povinnosti členským štátom. Na základe konkrétnych rozhodnutí Súdneho dvora sa zaoberá otázkou vynútiteľnosti jeho rozsudkov a uplatnenia sankčného mechanizmu podľa čl. 260 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení