Oct 21, 2020   9:58 a.m.      Uršuľa        
University information system

Summary of topics offered - Faculty of Law


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Konanie o porušení povinnosti vyplývajúcej z úniového práva členským štátom EÚ
State of topic:
approved (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Law
Supervising department: Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Diplomová práca sa zaoberá súdnou ochranou voči členským štátom zakladajúcou sa na čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V tejto súvislosti analyzuje účel, podmienky a priebeh konania o porušení zmluvnej povinnosti členským štátom. Na základe konkrétnych rozhodnutí Súdneho dvora sa zaoberá otázkou vynútiteľnosti jeho rozsudkov a uplatnenia sankčného mechanizmu podľa čl. 260 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

There are no limitations of the topic