4. 7. 2020  19:15      Prokop        
Univerzitný informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta práva


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Ochrana ľudských práv v Európskej únii
Stav témy:
schválené (JUDr. Andrej Karpat, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Fakulta:
Fakulta práva
Garantujúce pracovisko:
Ústav medzinárodného a európskeho práva - FP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: JUDr. Andrej Karpat, PhD.
Anotácia: Diplomová práca sa zaoberá právnym režimom ľudských práv v Európskej únii. V tejto súvislosti analyzuje Chartu základných práv EÚ (ďalej len "Charta") a pravidlá jej uplatňovania. Následne porovnáva Chartu a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor"), poukazuje na vzťah medzi judikatúrou Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva a venuje sa procesu pristúpenia Únie k Dohovoru.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia