9. 7. 2020  13:46      Lujza        
Univerzitní informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta ekonómie a podnikania


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Hana Krchová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta ekonómie a podnikania
Garantující pracoviště:
Ústav manažmentu a marketingu (FEP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Anotace:
Cieľom práce je zrealizovať analýzu a vyhodnotenie kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti. Na základe spracovanej analýzy navrhnúť možnosti ďalšieho vzdelávania manažérov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení