Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonómie a podnikaniaHelp


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonómie a podnikania
Garantujúce pracovisko:
Ústav manažmentu a marketingu - FEP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Cieľom práce je zrealizovať analýzu a vyhodnotenie kompetencií manažérov vo vybranej spoločnosti. Na základe spracovanej analýzy navrhnúť možnosti ďalšieho vzdelávania manažérov.

informace
K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia